Naši zelení partneři

V EFK platform jsme se rozhodli pomoci vytvořit svět, ve kterém pomocí nových technologií mohou lidé a příroda společně prosperovat.

Vytvořením unikátního globálního ekologického projektu propojujícího blockchain technologii a ekologii se snažíme podporovat neziskové organizace působící v oblastech ochrany životního prostředí, obnovy lesů, ochrany divoké zvěře, ochrany oceánů a mořských živočichů, udržitelného zemědělství a řešení znečištění ovzduší.

Ale pěkně popořadě! Svou cestu k zelenější planetě jsme zahájili vydáním naší první NFT kolekce stromů se zaměřením hlavně na flóru, protože stromy nejen stabilizují klima, zachycují CO2 a produkují pro nás cenný kyslík, ale jsou také nositeli obrovské biodiverzity a hostí nespočet unikátních druhů, které by bez lesů vyhynuly.

Společně doufáme, že se nám podaří udělat ze Země zelenější a lepší místo pro všechny.