Interview s Radkem Divínem – výzkum a vývoj je v Reforku prioritou

12 Led, 2023

Přinášíme další novinky ze světa Reforku - tentokrát interview s vedoucím výzkumu a vývoje Radkem Divínem.

Mohl bys nám prosím přiblížit co máš na starosti ve společnosti Refork a jaká je tvoje úloha?

Má úloha ve společnosti Refork má několik částí. Jak popis pozice naznačuje, Head of R&D, starám se o recepturu výrobků a snažím se, aby výrobky Refork měly co nejlepší fyzikálně-chemické vlastnosti, byly v souladu s ideou firmy a zároveň splňovaly veškeré legislativně povinné parametry. To obnáší jak návrh receptury, testování výrobků, jednání s dodavateli, tak spolupodílení se na vývoji jednotlivých komponent receptury. S tím i souvisí snižování materiálových nákladů na výrobu výrobku.

Tím se dostáváme k další části mé činnosti a tou je zajištění veškerých potřebných certifikací a legislativních požadavků. Musím mít povědomí o legislativě spojené s konkrétními výrobky a danou zemí, což je činnost nezbytná, protože našim cílem je uvádět výrobky na trh, které jsou v souladu s legislativou dané země. Naše výrobky musí být pro uživatele bezpečné, ale také se musíme prosadit mezi širokou konkurencí, tudíž se starám i o marketingově zajímavé certifikace jako např. TÜV certifikace a další.

Mou další náplní práce je komunikace a osvěta ohledně materiálu výrobků Refork, a to jak v rámci firmy, tak s odběrateli, potenciálními zákazníky, ale zodpovídám i dotazy jiných všetečných tazatelů, což je dle mého názoru správně, aby odpovídal ten, který o materiálu a legislativě má nejhlubší povědomí.

Poslední část, které se věnuji je tvorba materiálu pro zapsání patentu na unikátní postup a technologii výroby.

Jakým způsobem se nám podařilo v roce 2022 zefektivnit výrobu a kterých produktů?

Výroba byla zefektivněna napříč veškerými produkty společnosti Refork, a to díky minimalizaci zmetkovitosti výrobku a její plné automatizaci. Aby bylo možné snížit zmetkovitost a případně zrychlit výrobu bylo nutné udělat drobné úpravy jak na technologii, tak na materiálu společnosti Refork, což je právě know-how společnosti.

Zmínil si, že se staráš o EU patent. Můžeš nám to prosím přiblížit? Proč je patent pro společnost Refork důležitý?

Patent popisuje unikátní postup a technologii, jak do polymerních materiálů náročných na zpracování lze implementovat až 90% další nepolymerní biologické vláknité složky. Jedná se o unikátní přístup, jak zlevnit velmi drahé polymerní materiály bez toho, aniž by byly znehodnoceny velkým mechanickým namáháním a teplotou. Současné technologie, jako jsou kompaundační linky, neumožňují implementovat do přírodních polymerů více jak 30% dřevní hmoty bez toho, aby byl přírodní polymer degradován a znehodnocen. My díky naší technologii, know-how a patentu běžně mísíme přírodní polymery s dřevní hmotou, kde dřevo tvoří více jak 60% hmotnostního poměru výrobku.

Jak si vede Refork materiál v porovnání s konkurencí?

V segmentu jednorázových příborů a nádobí se v současné době jedná o nejpokročilejší materiál, jež se na trhu objevuje. Materiál Refork je složen z ošetřených dřevních pilin, jakožto zbytkového materiálu dřevozpracujícího průmyslu a přírodního biodegradabilního polymerního pojiva, jež nachází uplatnění například i v medicíně. Použité pojivo je produkováno mikroorganismy a je rozložitelné jak v půdě, domácím kompostu, tak například i v mořské vodě, což jiné materiály, např. typu PLA, používané v současnosti pro výrobu jednorázových příborů nejsou schopny splnit.

Společnost Refork spojením dřeva a unikátního přírodního pojiva vytvořila 100 % přírodní materiál, jež svými fyzikálně-chemickými vlastnostmi v kombinaci s rozložitelností a nevytvářením mikroplastů v přírodě nemá na trhu obdobu. Výrobky Refork jsou v porovnání s dřevěnými či papírovými příbory a brčky uživatelsky mnohem příjemnější, mechanicky odolnější, nepřenáší do jídla pachy ani chutě a hlavně se vám nerozmočí. Oproti jiným rádoby přírodním plastovým příborům jsou výrobky Refork 100 % přírodního původu, skutečně rozložitelné i v běžné přírodě bez zanechávání mikroplastů, či jiných toxických residují, čemuž jiné známé plastové výrobky nejsou schopny konkurovat.

Jakým způsobem využíváme zmetky z naší výroby?

Výroba společnosti Refork zpracovává a recykluje veškeré výrobky nesplňující kritéria kvality, jež si společnost Refork stanovila. Výrobky nesplňující kvalitativní kritéria společnosti jsou rozemlety do formy hrubozrnné drti. Drť je následně smísena s materiálem určeným k výrobě nových výrobků maximálně v 10% poměru ku novému materiálu a je možné vyrobit nový výrobek se zachováním těch nejvyšších kvalitativních kritérií společnosti Refork.

Jaké jsou plány na vývoj produktů v roce 2023?

V současnosti bychom rádi na trh uvedli několik nových produktů, jakými je zubní kartáček či vícenásobně použitelné brčko a příbor. Neustále pracujeme i na vývoji dalších nových materiálů, kde si hrajeme zejména s řízením rozložitelnosti výrobků a modifikacích jak složek pojidla, tak dalších složek výrobku.